รถยกสูงรุ่นเล็ก 200 - 400 กิโลกรัม

รถยกสูงรุ่นกลาง 500 - 700 กิโลกรัม

รถยกสูงรุ่นใหญ่ ขาธรรมดา

รถยกสูงรุ่นใหญ่ ขาขยาย